ร่วมเสวนาในบูธของ TESA ในงาน Nepcon Thailand 2015

       ทีมงานบริษัทเบสแล็บ เข้าร่วมเสวนาในบูธของ TESA ในงาน Nepcon Thailand 2015 ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาอุปกรณ์ IoT โดยใช้ระบบปฏิการแอนดรอยด์ โดยร่วมกับบริษัทต่างๆ ในเครือข่ายของ TESA เช่น Silicon Craft, Design Gateway เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาแก่บุคคลที่สนใจ
Baeslab Co., Ltd.