ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน DELL Solutions Tour 2015

       ทีมงานบริษัทเบสแล็บ เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน Dell Solution Tour 2015 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงเทคโนโลยีเพื่อนำมาผลิตอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ที่จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทางทีมงานได้นำอุปกรณ์แท็กสำหรับติดตามบุคคล และแจ้งเตือนสถานะภายในบ้านไปจัดแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
Baeslab Co., Ltd.