Wristband/Necklace สำหรับดูแลและช่วยเหลือคนชรา

          การดูแลเอาใจใส่ดูแลคนในบ้านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่บางครั้งจะต้องได้รับการดูแลอย่างพิเศษการที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือก็จะช่วยทำให้ผู้ดูแลมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้น เราจึงได้พัฒนาอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุในลักษณะสวมใส่เป็นสายรัดข้อมือ หรือสร้อยคอ โดยมีคุณสมบัติในการติดตามดูแลคนที่คุณรัก เช่น ดูแลการเคลื่อนไหวประจำวัน, ปุ่มเรียกฉุกเฉินไปยังผู้ดูแลทั้งทางแอพพลิเคชั่น และข้อความ SMS หรือแม้กระทั่งการตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อเกิดการล้ม

HOWTOUSE1HOWTOUSE2