“เบสแล็บ” เข้าร่วมนำเสนอผลงานในบูธ Secutech Thailand 2017

“เบสแล็บ” เข้าร่วมนำเสนอผลงานในบูธ Secutech Thailand 2017 ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ฮอลล์ EH 104 Bitec บางนา ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัย สมาร์โฮม และป้องกันอัคคีภัย โดยได้จัดบูธอยู่ในส่วน “เมืองอัจฉริยะ/เมืองแห่งความปลอดภัย ซึ่งได้จัดแสดงระบบดูแลและรับแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในเมือง โดยใช้อุปกรณ์ IoT ที่ทีมพัฒนาได้พัฒนาขึ้นมาใช้งานร่วมกับระบบเว็บไซต์แดชบอร์ดแสดงข้อมูลการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ เช่น “Smart sensor” ต่างๆ ที่จะช่วยวัดอุณหภูมิ หรือแก๊ส LPG ที่เกินปริมาณปกติ, อุปกรณ์สายรัดข้อมือสำหรับดูแลผู้สูงอายุ “Aidercare” ที่ช่วยติดตามการเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆ ของผู้สวมใส่ตลอดวัน และช่วยแจ้งเตือนฉุกเฉินเมื่อเกิดการล้ม หรือกดปุ่มส่งสัญญาณ เป็นต้น