Date:May 18, 2015

Baesbook Author

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเขียนทุกคนสามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งภายในโปรแกรมได้จัดเตรียมเครื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างหนังสือไว้ให้นักเขียนได้ใช้งานได้ง่าย และสะดวก และยังเพิ่มเครื่องมือลูกเล่นให้กับหนังสือของนักเขียน เช่น รองรับการใส่มัลติมีเดียต่างๆ ทั้ง เสียง, วีดีโอ, วีดีโอจาก Youtube, จะใส่การเคลื่อนไหวให้กับวัตถุต่างๆ หรือการใส่แกลลอรี่รูปภาพ
Baeslab Co., Ltd.


bbprop

ดาวน์โหลดใช้งานฟรีที่!!! digital.se-ed.com/writer/download