“เบสแล็บ” เข้าร่วมนำเสนอผลงานในบูธ Digital Thailand 2016

“เบสแล็บ” เข้าร่วมนำเสนอผลงานในบูธ Digital Thailand 2016 งานเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศ ภายใต้นโยบายรัฐบาล นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) ใ
Read More