“เบสแล็บ” เข้าร่วมนำเสนอผลงานในบูธ Secutech Thailand 2017

“เบสแล็บ” เข้าร่วมนำเสนอผลงานในบูธ Secutech Thailand 2017 ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ฮอลล์ EH 104 Bitec บางนา ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัย สมาร์โฮม และป้องกันอัคคีภัย โดยได้จัดบูธอยู่ในส่วน “เมืองอัจฉริยะ/เมืองแห่งความปลอดภัย ซึ่
Read More

“เบสแล็บ” เข้าร่วมนำเสนอผลงานในบูธ Digital Thailand 2016

“เบสแล็บ” เข้าร่วมนำเสนอผลงานในบูธ Digital Thailand 2016 งานเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศ ภายใต้นโยบายรัฐบาล นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) ใ
Read More

“เบสแล็บ” เข้าร่วมการแถลงข่าวงาน Digital Thailand 2016

“เบสแล็บ” ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ “ดิจิทัล ไทยแลนด์ 2016″ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม  โดยได้ร่วมจัดแสดงบูธร่วมกับ “Intel” ภายใต้คอนเซปท์ Healthcare เพื่อนำเสนออุปกรณ์สายรัดข้อมือสำหรับดูแลช่วยเหลือผู้สูงอ
Read More