“เบสแล็บ” เข้าร่วมการแถลงข่าวงาน Digital Thailand 2016

“เบสแล็บ” ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ “ดิจิทัล ไทยแลนด์ 2016″ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม  โดยได้ร่วมจัดแสดงบูธร่วมกับ “Intel” ภายใต้คอนเซปท์ Healthcare เพื่อนำเสนออุปกรณ์สายรัดข้อมือสำหรับดูแลช่วยเหลือผู้สูงอ
Read More