“เบสแล็บ” เข้าร่วมนำเสนอผลงานในบูธ Secutech Thailand 2017

“เบสแล็บ” เข้าร่วมนำเสนอผลงานในบูธ Secutech Thailand 2017 ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ฮอลล์ EH 104 Bitec บางนา ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัย สมาร์โฮม และป้องกันอัคคีภัย โดยได้จัดบูธอยู่ในส่วน “เมืองอัจฉริยะ/เมืองแห่งความปลอดภัย ซึ่
Read More